I lpet av de neste canada goose deals hundrerene

Fransk i Canada

Omkring 25 av befolkningen i canada goose clearance sale Canada snakker fransk canadian goose jacket som morsml. Det er ti provinser hvor de fransktalende utgjr en canada goose coats on sale majoritet; den strste av dem er Quebec hvor rundt 85 av befolkningen snakker fransk som morsml. 2018 canada goose outlet I New canada goose clearance Brunswick og Ontario er det canada goose store imidlertid ogs en forholdsvis stor minioritet med henholdsvis 40 og 10 Selv om 25 av befolkningen er frankofone, er det canada goose likevel ikke mer enn rundt 60 av canadierne som snakker engelsk som sitt morsml. Det resterende snakker diverse andre sprk Canada Goose sale som cree, ojibwa, italiensk, portugisisk etc. Ettersom det var store variasjoner Canada Goose Online i det franske sprket p denne tiden, forsto ikke folk hverandre p tvers av sin dialekt. De som dro til buy canada goose jacket cheap 2018 canada goose Canada, ble mtt med et mer standard fransk fordi det canada goose black friday sale ble lettere kommunisere med hverandre p tross av store dialektiske forskjeller. Faktorene som styrte standardtalemlet mot pariserfransk, var at administrasjonen, andre hytrankede personer og en stor prosentandel av befolkningen kom fra le de Canada Goose Coats On Sale France. I lpet av de neste canada goose deals hundrerene, utviklet fransken i Canada seg p en litt annen mte enn fransken i canada goose outlet store locations Frankrike. I 1960 ble det Canada Goose Outlet etablert et Office de la Canada Goose online Langue Franaise som https://www.arconserve.ca skulle rapportere om og veilede fransken Canada Goose Parka i Quebec. Blant de tidligste skriftene denne produserte, var ei brosjyre med tittelen: Canadianismes de bon aloi (ekte og gode Canadaord). Denne handlet om Canadiske regionale ord som fransk canadiere ville si at var en del canada goose coats av deres standardvokabular til tross for at de ikke kunne canada goose outlet toronto factory finne dem i ordbkene over standard fransk, som Larousse.Canadisk fransk differensierer canada goose replica seg fra fransken i Frankrike p flere mter: i vokabular, uttalelse, idiomer osv. Stort sett Canada Goose Jackets vil likevel en fransktalende person fra Quebec bli forsttt av en person fra et annet fransktalende land. De uttales ogs der de gjerne er stumme i standard fransk, som navnene: Huot, Chabot, Maillet osv. I tillegg m cheap Canada Goose formen icit, som betyr her, nevnes. Frstnevnte er ansett for vre en litterr form i standard fransk buy canada goose jacket som begynte forsvinne for rundt 150 r siden.

Similar articles